autumn-tuscan farmhouse

Tuscan farmhouse in the autumn, at sunset

This photo was taken at the Tuscan farmhouse in the autumn, at sunset after a storm.